Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400107625
Anaicut   
Arakkonam   
Arcot   
Gudiyatham   
Jolarpet   
K V Kuppam   
Kandhili   
Kaniyambadi   
Katpadi3962863 
Kaveripakkam39638 
Madhanur   
Natrampalli   
Nemili   
Pernambut 54710
Sholinghur   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total1192452435