Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400198125
Anaicut   
Arakkonam   
Arcot 1500 
Gudiyatham   
Jolarpet 1000 
K V Kuppam 550 
Kandhili   
Kaniyambadi 800 
Katpadi3962863 
Kaveripakkam   
Madhanur 1259 
Natrampalli 1125 
Nemili   
Pernambut 204710
Sholinghur   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total7961312535