Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400107625
Anaicut   
Arakkonam   
Arcot 563 
Gudiyatham   
Jolarpet   
K V Kuppam   
Kandhili   
Kaniyambadi   
Katpadi3963442 
Kaveripakkam396263 
Madhanur   
Natrampalli   
Nemili   
Pernambut 54710
Sholinghur   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total1192589135