Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400173125
Anaicut   
Arakkonam 1500 
Arcot 1500 
Gudiyatham   
Jolarpet 1000 
K V Kuppam 920 
Kandhili 1000 
Kaniyambadi 340 
Katpadi 1196 
Kaveripakkam 1500 
Madhanur 393 
Natrampalli 1125 
Nemili   
Pernambut 5000 
Sholinghur 1500 
Thirupathur 950 
Vellore   
Walaja   
Total4001965525