Coconut Seeding Availability Quantity in (Nos)
Block Name Tall Tall X Dwarf Dwarf X Tall
Alangayam400150925
Anaicut   
Arakkonam 1500 
Arcot 1100 
Gudiyatham   
Jolarpet 1000 
K V Kuppam 920 
Kandhili 1468 
Kaniyambadi   
Katpadi 1196 
Kaveripakkam 1500 
Madhanur 248 
Natrampalli 4065 
Nemili   
Pernambut 10500 
Sholinghur 1350 
Thimiri   
Thirupathur   
Vellore   
Walaja   
Total4002635625