கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மரங்கள் விற்பனைக்கு


(Farmers are informed to buy fertilizers at printed Price Bag)
S.NoCompanyPrice {{fert_id === '1'? '(Rs/ 45 kgs)':'(Rs/ 50 kgs)'}}
{{$index+1}} {{item.company}} {{item.price}}